Empresa

Tecnoprocesos és una empresa especialitzada en la qualificació de sistemes i equipaments per al tractament de l’aire en sales netes i ambients controlats. Des de 1995 treballem en sectors que tenen necessitats específiques de qualitat a les seves sales, com el sector hospitalari, farmacèutic, electrònic, microelectrònic, alimentari o cosmètic. Oferim també un servei personalitzat d’assessorament i consultoria.

La nostra empresa manté un sistema de gestió de la qualitat certificat en ISO 9001.
D’altra banda, des de l’abril de 2015, disposem de l’acreditació ENAC com a laboratori d’assajos ISO17025, 1137/LE2183.

LA NOSTRA SEU
Aquí és on es tracten totes les dades obtingudes en les instal·lacions dels nostres clients.


Des de 2017 estem instal·lats a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), des d’on prestem servei a tot el territori nacional.