Assessorament i consultoria

Redacció de plans mestres, anàlisi de riscos, definició dels requeriments d’usuari, etc.

Tecnoprocesos disposa d’una experiència industrial multidisciplinar i d’un coneixement de la normativa (ISO 14644, IEST. Eudralex- volumen 4, ISO 16468, ISO 12469, WHO…) que ens permet oferir un servei més integral als nostres clients. Podem col.laborar en la redacció de requeriments d’usuaris, anàlisi de riscos, plans mestres i protocols, així com en la revisió dels PNT’s necessaris per una bona funcionalitat de les instal.lacions i els equips.

Per a més informació ompliu el següent formulari: