Proves de qualificació

Assajos de fuites en filtres absoluts, flux d’aire, diferència de pressió, punt de rosada a pressió, etc.

Fem les proves necessàries per a la demostració del cumpliment dels sistemes i equips de tractament d’aire en sales netes i ambients controlats.

Assajos de fuites en filtres absoluts, flux d’aire, diferència de pressió, punt de rosada a pressió, etc.

Amb l’objectiu de poder oferir un servei apropiat hem invertit en formació tècnica, recursos materials i en el desenvolupament d’aplicacions pròpies, cosa que ens permet d’afrontar qualsevol projecte independenment de la seva complexitat. Actualment disposem d’un software específic per a la captació de dades i emissió d’informes d’assajos dissenyat per assegurar la traçabilitat documental dels processos i al mateix temps la disminució dels errors de transmissió de dades i de càlcul de resultats.