Qualificació de cabines de flux laminar, bioseguretat i d’aspiració

Llista d’assajos:

 Fuites en filtres absoluts*

• Classificació de la neteja de l’aire (partícules viables i no viables)* 

• Qualitat microbiològica (partícules viables)

• Flux d’aire (velocitat d’impulsió, descendent i entrant)*

*Assajos acreditats per l’ENAC segons ISO 17025.

Per a més informació ompliu el següent formulari: