Acreditacions i certificacions

El sistema de gestió de la qualitat està certificat en ISO 9001.

El sistema de gestió de la qualitat està certificat en ISO 9001. La nostra empresa manté aquesta certificació des de 2001.

Des d’abril de 2015, Tecnoprocesos disposa de l’acreditació ENAC com a laboratori d’assajos segons ISO 17025, per a la realització d’assajos de qualificació en sales netes i ambients controlats. És una eina que recolza la nostra competència tècnica i reconeix els nostres serveis en l’àmbit internacional. Gràcies a aquest segell, la qualitat dels productes i serveis es reconeix per una entitat externa, cosa que garanteix la seva seguretat i traçabilitat, al mateix temps que aporta un valor afegit als assajos i disminueix els costos d’auditories a tots els nostres clients.

 Les certificacions i acreditacions generen confiança en tots els nostres serveis

Amb l’objectiu d’assolir un bon funcionament en un mercat transparent i orientat cap a la qualitat a Europa, la marca ENAC és garantia de fiabilitat en els mètodes i en els resultats. Els clients poden reconèixer fàcilment els documents emèsos com a resultat d’actividats acreditades (informe d’assajos, certificats, etc.).
(veure Annexe Tècnic Acreditació 1137/LE2183 en l’apartat de qualitat).